Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Odnowa Wsi w Gminie Gogolin - Sołectwo Kamionek

W ramach programu Odnowy Wsi w Gminie Gogolin sołectwo Kamionek w roku 2010 będzie realizowało następujące zadania z funduszu sołeckiego: remont nawierzchni, zakup kosiarki, montaż punktów oświetleniowych na kwotę – 27 686,00 zł.

Dla Stowarzyszeń działajacych w naszej gminie ma zostać ogłoszony konkurs na składanie wniosków na realizację przesięwzięć promujących program Odnowy Wsi na terenie danej miejscowości. Wartość dofinansowania na być realizowana po 50/50. Kwota 50% będzie pochodzić z środków gminy a drugie 50% z środków sołectwa. Maksymalny wkład gminy na wynosić 10000zł.

Wartość przedsięwzięć w ramach programu Odnowa Wsi w 2009 r.

lp
Sołectwo
Razem
wkład
sołectwa
Wkład
finansowy
gminy
Łączna
wartość
przedsięwzięcia
1
Kamień Śl.
183 114 zł
12 308 zł
195 422 zł
2
Zakrzów
40 249 zł
6 000 zł
46 249 zł
3
Dąbrówka
37 759 zł
6 000 zł
43 759 zł
4
Odrowąż
112 950 zł
6 210 zł
119 160 zł
5
Górażdże
57 352 zł
9 619 zł
66 971 zł
6
Malnia
155 832 zł
6 000 zł
161 832 zł
7
Kamionek
98 372 zł
5 999 zł
104 371 zł
8
Chorula
58 521 zł
7 110 zł
65 631 zł
9
Obrowiec
18 005 zł
0
12 000 zł
Razem
762 154 zł
59 246 zł
821 400 zł

 Informacja ze strony www.gogolin.pl

 

 

 

Pogoda
12 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,67 PLN
1 CHF = 4,81 PLN
1 USD = 4,52 PLN