Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Infromacje z XLVISesji Rady Miejskiej w Gogolinie

W dniu 25 maja odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Gogolinie zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina w głównej mierze w związku z koniecznością zamian w budżecie gminy.  W związku z planowanym pozyskanie środków zewnętrznych w ramach naboru wniosków przygotowanych m.in. przez stowarzyszenia ( lokalne grupy działania ) radni na wniosek burmistrza przeznaczyli m.in informacja dotycząca Kamionka

- wykonanie nasadzeń na Placu Stawowym  w kwocie 10 000 zł

- na instalację urządzenia natleniającego staw w kwocie 30 000 zł

Infromacja ze strony www.gogolin.pl

 

 

 
Pogoda
13 sierpnia
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN