Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie wiejskie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej

W dniu 25 stycznia na  Zebraniu wiejskim został wybrany nowy Sołtys i Rada Sołecka  w naszej miejscowości. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz i Radny Wsi Kamionek Józef Przybyła.

Kończący swoją cztero letnią kadencję sołtys Hiacynt Skowronek przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyło 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania został wybrany Jan Wrzeciono, a sekretarzem zebrania Weronika Mateja. Komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Szice, Józef Fesser, Franciszek Wożnica.

W wyborach na sołtysa zgłoszono następujące kandydatury, które poddano głosowaniu:

1. Hiacynt Skowronek ( 79 głosów)

2. Jan Szendzielorz ( 13)

3. Bernard Lika (1)

 

Sołtysem na kolejną czteroletnią kadencję został wybrany Hiacynt Skowronek, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Sołeckiej

 

Wybrano następujących członków Rady Sołeckiej:

1. Andrzej Bonkosch ( 75 głosów)

2. Renata Tomczyk (71)

3. Józef Przybyła (58)

4. Leokadia Fesser (58)

5. Jan Wrzeciono ( 58)

6. Sabina Placheta ( 51)

 

Na zakonczenie zebrania Burmistrz podziękował członkom ustępującej Rady, a nowej Radzie Sołeckiej życzył owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

 Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

  DSC_0542.jpeg DSC_0544.jpeg DSC_0545.jpeg

DSC_0547.jpeg DSC_0548.jpeg DSC_0549.jpeg

DSC_0551.jpeg DSC_0555.jpeg DSC_0567.jpeg

Pogoda
26 listopada
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,69 PLN
1 CHF = 4,77 PLN
1 USD = 4,51 PLN