Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Budżet Gminy Gogolin na rok 2011

Budżet Gminy Gogolin został zatwierdzony na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010.

Radni przyjeli Plan wydatków na przedsięwięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011.

Planowane zadania dla Sołectwa Kamionek.

1.Zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej w kwocie - 24895 zł

2. Zakup paliwa do sprzętu koszącego w kwocie 1500 zł

3. Remonty sprzętu koszącego w kwocie 500 zł

4. Zakup farby na malowanie przystanków, ławek na skwery w kwocie 1500 zł

W budżecie zabezpieczono także wydatki na oświatę - dla stowarzyszeniowego Przedszkola w Ogrodzie w Kamionku kwotę 152 189 tys.

 

W kolejnej części sesji podjęto następujące uchwały w sprawie (wybrane elementy dotyczące Sołectwa Kamionek) :

v      zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i rad dzielnic na kadencję 2010 - 2014. Wybory zarządzono zgodnie ze statutami sołectw i dzielnic Gogolina; termin zakończenia wyborów ustalono na dzień 18.02.2011r.

v      trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Zagadnienie dotyczy niepublicznego przedszkola w Kamionku, które starając się o dotację z budżetu gminy może uzyskać większą kwotę na dzieci niepełnosprawne. Uregulowanie zasad funkcjonowania przedszkola jest zgodne ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty.

 

Informacja ze strony www.gogolin.pl

Pogoda
12 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,67 PLN
1 CHF = 4,81 PLN
1 USD = 4,52 PLN