Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Ogłoszenie

W dniu 23.05.2011 ( poniedziałek) o godz 19 00 odędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w świetlicy w Kamionku.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Wybór Komisji Mandatowej

6. Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2010, sprawozdanie z kadencji 2007-2011

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

8. Omówienie działalności przedszkola i Stowarzyszenia w roku 2011

9.  Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

10.  Wybór Zarządu

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie zebrania

Pogoda
05 października
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,83 PLN
1 CHF = 4,98 PLN
1 USD = 4,92 PLN