Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

             W dniu 30.12.2015r.(tj. środa) o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w świetlicy w Kamionku.

      Porządek zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Wiejskiego
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania wiejskiego
  5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za rok 2015               
  6. Przedstawienie bieżącego planu na rok 2016
  7. Podjęcie uchwał
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego                                         

                                                                                                                    Zwołujący zebrania                                                                                                                                                          Sołtys Wsi Kamionek                                                                                                                            Sabina Kauf                                               

Pogoda
28 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,48 PLN
1 USD = 4,30 PLN